Kontakt
Hur kan Språng Kommunikation hjälpa dig? Boka ett möte.

Här når du oss

Språng Kommunikation AB
Läppstiftet vån 12
Lilla Bommen 1
41104 Göteborg

Amanda Termén
vd, kommunikationsstrateg
070 22 33 555
amanda@sprangkommunikation.se

Per Erséus
filmproducent
070 769 96 27
per@sprangkommunikation.se

Följ Språng i sociala kanaler