Om Språng Kommunikation


”Jag startade Språng för att göra mer av det viktigaste och roligaste jag vet: hjälpa organisationer att knuffa hållbarhetsarbetet framåt genom att helt enkelt berätta om det. Äkta och kärnfull kommunikation ger en positiv spiral, där framstegen blir berättelser som sporrar till ytterligare framsteg.”

/ Amanda Termén, grundare och vd

Språng Kommunikation AB är en kommunikationsbyrå i Göteborg. Vi är erfarna kommunikationskonsulter, utbildade journalister, professionella filmare, kreativa skribenter och certifierade projektledare.

Det journalistiska hantverket är Språng Kommunikations kärna: att lyfta fram äkta historier som intresserar, engagerar och bygger upp en sann bild av organisationers goda arbete. Vårt arbetssätt bygger på en gedigen journalistisk bakgrund av näringslivsreportage och programledande på TV4, teknologirapportering i Silicon Valley, ekonomi- och politikjournalistik på Göteborgs-Posten med mera.

Arbetsfältet är brett: Språng jobbar med företag inom bland annat cleantech, IT, byggbransch, finans och offentlighet. Vi har internationell erfarenhet av utlandsuppdrag och spetsutbildningar i Europa- och innovationsjournalistik vid universitet i USA, Holland och Danmark.

Språng utför långsiktiga uppdrag som stärker organisationers kärnvärden och varumärke, men också kortare insatser inom filmproduktion, sociala mediekampanjer och moderatorsuppdrag. Med ett brett kontaktnät inom Göteborgs näringsliv, medielandskap och hållbarhetskretsar har vi nycklarna till ökad synlighet i offentligheten.

Det är enkelt att anlita Språng. Vi har effektiva arbetsmetoder där kunden får en smidig process men samtidigt full kontroll över slutresultatet. Amanda Termén är certifierad projektledare, en flexibel och strategisk konsult som utgår ifrån vilka mål och resurser ni själva har. Per Erséus är filmproducent och kreatör som arbetar med ett brett spektrum av format inom rörlig bild. Med vårt nätverk av proffsiga samarbetspartners löser vi kommunikationsuppdrag av många olika slag. Tillsammans hittar vi lösningarna som ger störst effekt för er.