Tjänster
Ta steget till ett nytt sätt att berätta

En innehållsrik och träffsäker kommunikation stärker effekten av det goda arbetet i i din organisation. Språng Kommunikation visar hur ni skapar verklig förändring, långt bortom floskler och klichéer.

Först lägger vi strategin. Sedan öppnar vi verktygslådan och skapar innehållet. Som kommunikationsstrateger guidar Språng från ert behov av att nå ut fram till effekten ni vill åstadkomma. Vi identifierar era kärnvärden och unika kvaliteter, hittar nyheterna och berättelserna som naturligt finns i verksamheten och lägger krutet i rätt kanaler för att nå fram till er målgrupp. Beroende på vilken kompetens och resurser som finns i organisationen kan Språng göra innehåll löpande eller utbilda er till att skapa det själva.