Moderator

Lyft eventet med en engagerad scenintervjuare som vässar samtalet, roar och engagerar publiken.

Amanda Termén är moderator, debattledare och scenintervjuare inom hållbarhet, innovation, byggbransch, finans, medicin, media med mera – på både svenska och engelska.

Som näringslivs-, politik och teknologijournalist formulerar hon kärnfulla frågor och leder samtal på de flesta arenor. Hon hittar ämnena som väcker publikens intresse och punkterna där det bränner till lite extra.

Åtta års erfarenhet från live- och studiosändningar i TV4-nyheterna ger Amanda trygghet och professionalitet på scenen. Samtidigt gillar hon nerven som ett publikt event eller direktsändning ger och fångar det unika som lyfter upplevelsen här och nu. Men ett riktigt bra samtal handlar om mer än en skicklig moderator: Amanda lägger stor vikt vid att göra intervjupersonerna bekväma och hjälpa dem att vara sitt bästa jag på scenen.

 

Aktiespararna håller årligen ett fyrtiotal större event i Sverige där företagsledare intervjuas på scenen inför potentiella investerare. Amanda Termén är en uppskattad moderator hos både talare, publik och arrangörer.

Intervjuerna spänner över teknisk och medicinsk innovation, affärsmodeller, börsintroduktion, marknadsstrategier, hållbarhetsambitioner... Då samtalen ska hjälpa publiken att avgöra om de vill investera i företagen har moderatorn en viktig roll att borra i företagsledarnas argument, ställa de kritiska frågorna och hela tiden se till att publikens intressen lyfts upp på scenen. Ett utmanande och roligt uppdrag som kräver gedigen research, uppmärksam närvaro och inte minst en smula kaxighet.

Ser filmen suddig ut? Klicka på kugghjulet nere till höger i filmrutan för att visa högsta kvalitet.

Språng håller i scensamtal med konsortier som bygger nya bostadsområden på olika platser i den kraftigt expanderande Göteborgsregionen.

Exempelvis Aspen Strand, som ska stärka Lerum som ett föredöme inom hållbar utveckling och Lindholmshamnen, det första området som byggs enligt Göteborgs Vision Älvstaden.

Uppdragen: att leda ett samtal med fem-sex personer, med helikopterperspektiv över komplexa ämnen som hållbarhet, stadsbyggnad och innovation. I publiken sitter många öron som är nyfikna på olika aspekter av området: husens utseende, framtidssäkring mot översvämningar, hur unga ska komma in på bostadsmarknaden.

Språng lägger mycket kraft på att hitta den röda tråden i samtalet, vaska fram paneldeltagarnas mest intressanta inpass om olika aspekter av området och varva frågorna med filmer och bilder som ger publiken en helhetsbild: från områdets historia till det som skall komma.  
- Bjuder in publiken. Ett events egentliga huvudpersoner sitter inte på scenen. Åskådarna ska känna sig sedda och viktiga och kan, när de får chansen, komma med det mest minnesvärda inspelet. När de känner sig inkluderade blir de också mer intresserade.

- Påläst och närvarande. Med en bra research väcker jag förtroende hos talarna, ställer de fördjupande följdfrågorna och knyter ihop ett meningsfullt sammanhang för publiken. Vanliga kommentarer från scendeltagarna är "Det var en bra fråga" och "Den frågan har jag aldrig fått förut". Bästa betyget!

- Glimten i ögat. Kunskap går hand i hand med underhållning. Det vi skrattar åt lägger vi på minnet, därför är humor och personlighet bland de viktigaste redskapen för en erfaren moderator. De får publiken att inte bara minnas eventet utan också berätta om det för andra.