Pressbearbetning

Grädden på moset i kommunikationen: låt era mest spännande historier nå världen via media.

När ett företag börjar kommunicera berättelserna som kontinuerligt uppstår i verksamheten händer det inte sällan att vi dyker på något riktigt bra. Något som är mer än en god historia, som har potential att bli en allmänintressant nyhet.

Då går vi förstås till pressen! Med många års erfarenhet som journalister med riksbevakning av näringslivs- politik och teknikfrågor har Språng goda kontakter på redaktionerna och förmåga att formulera nyheterna som får genomslag i press, teve och radio.

Se dock pressbearbetningen som just grädden på moset, löken på laxen, rosen på tårtan – man hamnar inte på Dagens Industris förstasida från scratch. Att kontinuerligt bygga sin historia i egna kanaler och berätta om sig själv i nyheter är grunden för att så småningom nå rubriker i offentligheten.

Språng har naturligtvis goda referenser och framgångsexempel – kontakta oss vid intresse! Så här går vi till väga:

Vi har nyhetsnäsa. När vi finner en historia hos er som är av allmänt intresse föreslår vi er en pressbearbetning.

Beroende på vilka personer ni vill ska få kännedom om er så dammsuger vi medielandskapet efter publikationer där nyheten passar in och får störst genomslag i er målgrupp.

Sedan vässar vi nyheten: intervjuar de personer hos er som kan mest och berättar bäst. Kopplar den till aktuella trender. Hittar vinkeln som gör den angelägen i samhällsdebatten.

Nu är vi redo för nästa steg.
När vi hittat nyhetens kärna paketerar vi den till en berättelse som väcker intresse.

Det är lättare att göra journalister nyfikna på en historia som talar journalisters språk. På samma sätt ser vi till att nyheten lyfter era kärnvärden och berättar något som är viktigt och intressant för många, men unikt just för er.

Med ett riktigt bra underlag kan vi ta kontakt.
Redaktionernas maillådor svämmar över av pressreleaser.
Det personliga samtalet gör hela skillnaden.


Språng har upparbetade kontakter på många redaktioner och kunskap om hur en nyhet presenteras. Oavsett hur bra berättelsen är i grunden måste någon nappa på den för att den ska nå ut. Vi anpassar nyheten till varje publikations innehåll och bevakningsområde samt betonar det som är viktigt för deras målgrupp.

Naturligtvis följer vi också upp publiceringarna för att redovisa resultatet för er och putsa ytterligare på strategin till nästa gång.