Språng Kommunikation

Sagt av Amanda Termén, VD på Språng Kommunikation:

Hemsidan är utformad i andan av ”Show, don’t tell”, alltså visa vad du gör istället för att bara prata. Här finns Språngs kommunikations- och hållbarhetstjänster samlade, mängder av arbetsprover, kundernas reaktioner samt en blogg där jag nu och då ger inblickar i verksamheten och Språngs roliga uppdrag.

Besök webbplatsen